ตามที่สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดประชุมสัมมนาทาง วิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นั้น เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ขยายเวลา พ.ร.ก ฉุกเฉินออกไป 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกันกับการจัดประชุมสัมมนาวิชาการของสมาคทรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 04/10/64 14:30
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 03/09/63 12:16
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 29/07/63 10:59